Muistutuspalvelu

Saatavien erääntyessä kannattaa reagoida viipymättä, sillä saatavat saadaan kotiutettua sitä varmemmin, mitä aiemmin maksumuistutus- ja perintätoimet aloitetaan. Perintälain mukaan velallista on ennen varsinaisia perintätoimia muistutettava erääntyneestä saatavasta.

Cash-Inin muistutuspalvelu tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon yrityksen itse lähettämälle maksumuistutukselle ja takaa erääntyneiden saatavien ammattimaisen hoitamisen.

Mikäli saatavaa ei makseta Cash-Inin lähettämästä muistutuksesta huolimatta, muistutuspalvelu huolehtii laskun siirtämisestä vapaaehtoiseen perintään.

Tarjouspyyntö perintäpalveluista