11.03.2016 13:03

Vuosilomalakiin muutoksia

Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutokset ja ne astuvat voimaan 1.4.2016 lukien.  

Vuosilomalakiin palautetaan työntekijän omavastuu lomalla sairastamiseen.

  • Kun työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, kuusi ensimmäistä päivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon.  
  • Työntekijällä on kuitenkin aina oikeus vähintään neljän viikon vuosilomaan työaikadirektiivin mukaisesti. Omavastuupäiviä voi olla vain silloin, kun työntekijä on ansainnut lomaa enemmän kuin neljä viikkoa.
  • Täydet kuusi omavastuupäivää voi tulla kyseeseen silloin , kun työntekijä on ansainnut lomaa viisi viikkoa.
  • Omavastuu päiviä voi olla enintään kuusi lomanmääräytymisvuonna ansaittua lomaa kohden.

Lisäksi vuosiloman ansaitsemista rajoitetaan perhevapaiden ajalta.

  • Vuosiloman kertymistä rajoitetaan kuuteen kuukauteen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Tähän asti vuosilomaa on kertynyt työntekijälle näiden perhevapaiden ajalta täysimääräisenä. 
  • Loman ansainnan rajoittaminen perhevapaiden ajalta tasaa vanhemmuuden kustannuksia.

Molemmista muutoksista voi poiketa työehtosopimuksilla. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2016, joten siirto-oikeuden rajoitus on voimassa jo ensi kesän lomissa.