10.10.2017 09:10

Verohallinto on täsmentänyt ohjettaan liikuntapalveluiden arvonlisäverokannasta

Verohallinto on julkaissut 14.9.2017 uuden ohjeistuksen liikuntapalveluiden arvonlisäverokannasta. Arvonlisäveroa suoritetaan Suomessa tapahtuvista myynneistä pääsääntöisesti 24 prosentin verokannan mukaan. Palvelusta, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, suoritetaan veroa 10 prosentin verokannan mukaisesti.

Liikuntamahdollisuuden tarjoaminen voi olla liikuntaan soveltuvan tilan ja tilaan liittyvien järjestelyjen luovutus (esimerkiksi peli- tai salivuoro), tai kyse voi olla ohjatusta liikunnasta. Kun myytävän palvelun sisällön pääpaino on opetuksessa, valmennuksessa tai huvin, virkistyksen ja ajanvietteen tarjoamisessa, harjoitettava toiminta ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitettua liikunnan mahdollistavaa palvelua. Tällaisessa toiminnassa sovelletaan yleistä 24 % verokantaa, ellei kyse ole muusta alennetun verokannan alaisesta palvelusta, kuten kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksuista.

Muutoksia arvonlisäverotukseen alihankinta- ja edelleenmyyntitilanteissa

Kun myytävä palvelu on sisältönsä perusteella sellaista, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, sovelletaan jatkossa myös alihankinta- ja edelleenmyyntitilanteissa alennettua verokantaa (10 %).

Näin on esimerkiksi silloin, kun yhtiö myy alihankintana liikunnanohjauspalvelun toiselle yhtiölle, joka tarjoaa ohjattua liikuntaa omissa nimissään. Olennaista on se, että alihankkijan suorittama liikunnan ohjaus kohdistuu liikuntaa harjoittaviin henkilöihin ja ohjaus tapahtuu näiden liikunnan harjoittamisen yhteydessä.

Milloin sovelletaan alennettua verokantaa, entä milloin yleistä?

Personal Trainer -palvelut

Personal trainerin tai muun vastaavan valmentajan tarjoama palvelu on keskeiseltä sisällöltään opetusta, ohjausta, valmennusta ja neuvontaa. Tällaisen palvelun myyntiin sovelletaan yleistä verokantaa 24 %.

Ohjattu liikunta

Ohjatun liikunnan mahdollistava palvelu on usein kokonaisuus, johon sisältyy liikuntaan soveltuvan tilan lisäksi liikuntalajin ohjausta. Ohjauksen pääasiallinen tavoite ei kuitenkaan ole opettaa lajin mahdollisimman tehokkaaseen ja teknisesti oikeaan suorittamiseen. Ohjattuun liikuntaan sovelletaan alennettua verokantaa 10 %.

Virtuaalisesti ohjattu liikunta

Nettivideopalveluna järjestetyssä liikunnassa asiakas pääsee katsomaan liikuntatallenteita internetin välityksellä esimerkiksi maksettuaan jäsenmaksun ja rekisteröidyttyään palveluntuottajan internetsivustolla. Kyse on sähköisestä palvelusta. Katseluoikeuden myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa yleisen verokannan 24 % mukaan.

Reaaliaikainen nettiliikuntatunti ei ole ennalta nauhoitettu tallenne vaan reaaliaikainen suora lähetys. Virtuaalisesti ohjattuun liikuntaan sovelletaan alennettua verokantaa 10 %.

Urheilu- ja liikuntatilan käyttöoikeuden luovuttaminen

Urheilutilan tilapäisluonteinen luovutus katsotaan alennetun verokannan alaiseksi (10 %) liikunnan mahdollistavan palvelun myynniksi, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. Tilan luovuttaminen on tilapäisluonteista, eikä kyse ole arvonlisäverottomasta kiinteistön vuokrauksesta.
  2. Vuokrattava tila on urheilu- tai liikuntatila tai tähän tarkoitukseen tavanomaisesti käytettävä tila.
  3. Tilaa käytetään liikunnan harjoittamiseen.

Jooga, pilates, taiji ja muut vastaavat liikuntamuodot

Joogaan yhdistyy tyypillisesti samanaikaisesti sekä liikkuvuutta ja lihasvoimaa edistävä puoli, että henkistä hyvinvointia tukeva puoli. Edellä mainitun kaltainen ohjattu jooga on lähtökohtaisesti palvelua, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen ja sen myyntiin sovelletaan alennettua verokantaa (10 %). Sama koskee myös esimerkiksi ohjattua pilatesta ja taijita.

Palvelun nimeäminen joogaksi ei sellaisenaan tee palvelusta alennetun verokannan alaista, vaan verokanta määräytyy palvelun tosiasiallisen sisällön mukaan.  Jos palveluun sisältyy hyvin vähän tai ei lainkaan perinteiseen joogaan liittyvää fyysistä liikettä ja venyttelyä, kyse ei ole alennetun verokannan palveluista. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi mindfulness sekä nauru- ja laulujooga, joissa sovelletaan yleistä verokantaa (24 %)

Tanssikoulut

Verokanta määräytyy myytävän palvelun sisällön mukaisesti. Jos myytävän palvelun pääsisältö on tanssilajien alkeiden opettaminen asiakkaan myöhempää tarvetta varten, on myyty palvelu kokonaisuudessaan yleisen verokannan alaista opetuspalvelua (24 %).

Mikäli myytävän palvelun sisältö on esimerkiksi ohjattua salsaa, ei palvelun pääpaino ole tanssin opetuksessa, vaan myytävään palveluun sisältyvä ohjaus vastaa ohjatuilla aerobic-tunneilla tapahtuvaa ryhmäohjausta. Tällöin yhtiön myymä palvelu on alennetun verokannan (10 %) alaista ohjattua liikuntaa.

Lue koko ohje Vero.fi -sivuilta.