31.05.2021 12:05

Saitko Cash-Iniltä tietopyynnön? Lue, miksi selvitämme asiakkaidmme tietoja

Viime viikkojen aikana olet saattanut saada Cash-Iniltä tieto- tai tunnistautumispyynnön. Lähettämiemme pyyntöjen taustalla on rahanpesulaki, joka velvoittaa nykyään myös perintätoimistoja tunnistamaan asiakkaitaan ja toimeksiantajiaan sekä selvittämään näiden liiketoimintaa ja omistusta koskevia tietoja, mukaan lukien tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot. Laki velvoittaa tunnistamaan myös asiakkaan ja toimeksiantajan edustajan sekä selvittämään tiedon edellä mainittujen mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta.

Rahanpesulain tavoitteena on mm. estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Cash-In noudattaa toiminnassaan tarkasti rahanpesulain asettamia velvoitteita, ja lain edellyttämien tietojen hankkimiseksi lähetämme asiakkaillemme tunnistus- ja tietopyyntöjä. Tietojen antaminen ja asiakkaan tunnistaminen ovat lain mukaan edellytyksenä perintäpalveluiden suorittamiseen.

Pyynnöillä kerättäviä tietoja voidaan käyttää asiakkaidemme ja toimeksiantajiemme tunnistamiseen ja tuntemiseen, sekä lain määrittelemin tavoin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen.

Jos sinulla on kysyttävää lähettämästämme tieto- tai tunnistautumispyynnöstä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme: cash-in@cash-in.fi tai +358 (0)6 212 0600.