03.09.2019 13:09

Postilakko aiheuttaa häiriöitä postinjakelussa

Postialan työntekijäjärjestö PAU:n ilmoittamat työtaistelutoimet, jotka ajoittuvat syyskuun ensimmäiselle viikolle, vaikuttavat postinjakeluun välittömästi ja viivästyttävät kotimaan postinjakelua. Varsinaisen lakon ja jo ilmoitettujen tai mahdollisten lisätukitoimien arvioidaan vaikuttavan vielä jonkin aikaa niiden päättymisen jälkeen, ennen kuin postinjakelu palaa häiriöttömään tilaan.

Lakko vaikuttaa postinjakeluun siten, että Cash-In-laskutus- ja laskunvälityspalveluiden kautta lähetettävien paperilaskujen sekä muistutus- ja perintäkirjeiden toimittaminen kestää tavallista kauemmin. Postinkulun aiheuttamat mahdolliset viivästymiset postinkulussa huomioidaan asiakaspalvelussamme.

Cash-In seuraa tilannetta ja arvioi jatkuvasti postilakon vaikutuksia asiakkaiden tilanteeseen.