Yrityksen omistajien tiedot kaupparekisteriin viimeistään 30.6.2020

Osakeyhtiöiden täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns. tosiasiallisista edunsaajistaan 1.7.2020 mennessä. 

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista (tai äänimäärästä) joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Yllä mainittujen edellytysten mukaisia edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään. 

Yrityksen täytyy tehdä edunsaajailmoitus, vaikka yrityksellä ei ole yllä mainitut vaatimukset täyttäviä edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Tällöin rahanpesulain mukaisesti PRH merkitsee kaupparekisteriin edunsaajiksi hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Ilmoitus edunsaajista ja muutoksesta tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Edunsaajailmoitus on maksuton.