09.07.2015 15:07

KHO: osastokohtaiset virkistystilaisuudet vähennyskelpoisia

KHO 18.6.2015 T 1708

Korkein hallinto-oikeus katsoi 18.6.2015 antamassaan vuosikirjapäätöksessä yhtiön henkilöstölleen järjestämien yksikkö- tai osastokohtaisten virkistystilaisuuksien kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron olevan vähennyskelpoista.

Ratkaistavana oli kysymys siitä, voidaanko tilaisuudet toteuttaa siten, että jokainen osasto sai erikseen järjestää ja määritellä toteutettavan virkistystilaisuuden budjettinsa mukaan. Tilaisuudet saattoivat pitää sisällään esimerkiksi ruoka- ja juomatarjoilua sekä muuta ohjelmaa. Vähennysoikeuden edellytyksenä ei KHO:n mukaan ollut asiaohjelman järjestäminen eikä toisaalta esteenä kulujen erisuuruisuus osastojen tai yksikköjen välillä tai alkoholitarjoilu. Tilaisuuksien luonne ja tarkoitus huomioon ottaen niiden katsottiin liittyvän ennemmin yhtiön liiketoimintaan kuin henkilökunnan vapaa-aikaan.

KHO:n ratkaisu vahvistaa aiempaan ratkaisukäytäntöön (KHO 1998/1229) perustuvan yrityksissä vakiintuneesti noudatetun käytännön tietyn osaston tai yksikön henkilökunnan virkistystilaisuuksien vähennyskelpoisuudesta riippumatta tilaisuuden pitopaikasta, -ajankohdasta tai sisällöstä.

Yhtiöt, jotka ovat jättäneet vähentämättä tällaisiin tilaisuuksin liittyviä kuluja tai joita on jälkiverotettu näistä kuluista, voivat hakea palautusta kolmelta vuodelta vähentämättä jääneestä verosta.

Tilaisuuksien hauskuudesta ja iloisuudesta huolimatta KHO katsoi kulujen olevan liiketoiminnan kuluja, joten laittakaahan henkilökuntanne kesäjuhlakulut vähennyskelpoiselle tilille.